graingeweb - bolg

To Archive

Travel Americas 4c - Jamaica - Annotto Bay

Sunday, 14 January 2018 04:19

Annotto Bay

I dag var det tilbakereise til Kingston, men det var først på ettermiddagen. Brygget jeg fikk i går kveld gav meg fornyet energi, og på formiddagen fikk jeg anledning til en prat med Richard, som representerte ”the Family Trust in The United Kingdom” som i dag er eierne av Green Castle.

Jeg ville gjerne vite om det fantes lister over plantasjearbeidere. Vi hadde tidligere, på Mail, snakket om min spesielle tilknytning til området og Richard hadde fortalt at denne eiendommen, særlig på 1800 tallet, var en av hovedplantasjene i området.

Tidligere hadde jeg funnet min oldemors dåpsdag i kirkeboken for den Engelske Kirke kirken i Annotto Bay. Elisabeth Savanna Heslop ble født i 1818 og hennes far William Heslop eide plantasjen Pimento Hill i St. Mary. Han står oppført som Slaveeier i tiden fram til 1835, da slaveriet ble avviklet. I tiden som fulgte fikk flere av de mindre plantasjene økonomiske problemer. For å bøte på dette bandt man de tidligere slavene til plantasjen med arbeidskontrakter, som var basert på at de tidligere slavene måtte arbeide ved plantasjen inntil de hadde inntjent det plantasjeeieren hadde hatt av utlegg på den tidligere slaven. Lureri av første orden, men de nå frie menn og kvinner trengte arbeid, så svært mange forble på plantasjene. Men det var også plantasjer som behandlet sine arbeidere med respekt, ga rimelig lønn for arbeidet og stilte ingen urimelige krav om bindingstid.

Arbeidet med sukker var tungt, så mange arbeidere så seg om etter annet å gjøre. Det var heller ikke så god på fortjeneste på sukker, og nå som arbeidslønningene steg ble flere plantasjer nedlagt. Men noen så fortjeneste i bananproduksjon og begynte å kjøpe opp de mindre plantasjene og plante bananer der. Ved slutten av 1800 tallet var området St. Mary verdens ledende område for bananproduksjon. I årene som kom, fram til den store depresjonen i USA i 1929, blomstret Green Castle som en bananplantasje, mens eierskapet gikk suksessivt videre til USA-baserte Atlantic Fruit Company og deretter The Banan Company of Jamaica, Ltd. På veggen i en av stuene i Green Castle henger disse to bildene, som viser innhøsting og innlasting av bananer i Annotto Bay på et av skipene til Atlantic Fruit Company.

Til venstre ses innhøstingen og arbeiderne i arbeidsklær. Til høyre er det lasting om bord på et av skipene. Her har kvinnene tatt på seg finstasen og marsjerte, sies det, i en elegant rekke taktfast om bord. En slik bananklase som de bærer på hodet kan veie opp mot 75kg. Ikke rart at Jamaica avler atleter! Matrosen ved siden av landgangen sitter og slår på en liten bjelle for hver kvinne som kommer om bord. Hvert klokkeslag representerer èn bananklase og bli notert av regnskapsføreren, som vi ikke ser på dette tegningen.

Så det var stil over Annotto Bay og bananeksporten på slutten av 1800 tallet. Min morfar var på denne tiden på vei vekk fra stedet og jeg vet ikke om min oldemor, slaven som ble fri kvinne, bar bananer på hodet, men vi kan jo late som hun er den første i rekken på bildet. Hun har visse familiære trekk.

Bilturen tilbake til Kingston fulgte samme vei som vi kom, men vi tok an avstikker til Annotto Bay først. Jeg ville gjerne se kirken hvor mine forfedre ble døpt. Den sto fremdeles. Om den står der neste år er derimot usikkert, for bygningn var nå til salgs.  Det var ingen her som gikk i den Engelske Kirken nå. Andre menigheter hadde tatt over.