graingeweb - bolg

To Archive

Travel Americas 3b - Key West

Thursday, 11 January 2018 04:08
Pictures: Florida Keys & Key West

Key West er den siste bosetningen ved U.S.Highway 1. Byen som er bygget på flere øyer og er bare 171 km fra Cuba. Byen har egen flyplass, Key West International Airport (EYW), og havn for cruise skip og en marinebase.

Den første europeer som kom til disse øyene var Juan Ponce de León i 1521. Cayo Hueso kalte spanjolene øya som hadde ferskvann og dermed var beboelig.

I 1783 tok Great Britain over Florida og beholdt kontrollen over området til ca. 1800. Mens Great Britain hadde kontrollen flyttet de spanjoler og innfødte amerikanerne til Havana på Cuba. Men så overtok spanjolene kontrollen av området igjen fram til 1821, da Florida ble overført til De Forente Stater. Key West ble i 1822 solgt til to forskjellige personer. Mannen som sto for denne bragden var den spanske marineoffiseren Juan Pablo Salas. Kjøperne var general John Geddes og forretningsmannen John W. Simonton. Det ble nok et tap for begge, for samme år, 1822, seilte Lt. Commander Matthew C. Perry til Key West og krevde øya for USA ved å plante U.S. flagget der. Dermed var Florida Keys eiendommen til De Forente Stater og den sørligste øya fikk navnet Thompson Island, etter navnet på Secretary of the Navy Smith Thompson.

Havnen på øya fikk navet Port Rodgers etter en krigshelt og flåteoppsynsmann fra 1812 krigen.

Men dette var tiden da pirater herjet i Vest Indien og Port Rodgers og Thompson Island ble hovedkvarteret for De Forente Staters Anti Pirat Skvadron.

Under borgerkrigen i USA forble marinebasen på Key West i Nordstatenes kontroll.

Under Ti års Krigen på Cuba (1860 – 1870), flyktet mange kubanere til Key West og rundt 1890 var Key West den største og rikeste byen I Florida.

I 1912 var det en oversjøisk jernbane som forbandt Key West med fastlandet, men den ble ødelagt av en orkan i 1935 og på restene av jernbanen ble The Overseas Highway, U.S. Route 1 i Florida, bygd.

Key West er også blitt benyttet som sommersted for USAs presidenter. Spesielt er president Harry S. Truman knyttet til Key West og The Winter White House, eller som det også kalles The Little White House. Huset var i 1890 opprinnelig bygd som kvarter for offiserer i marinen. Huset står der fremdeles og kan besøkes.

Ernest Hemingway skal i 1928 ha skrevet deler av A Farewell to Arms i annen etasje over utstillingsrommet for Key Wests Ford forhandler i 314 Simioton Street.

Ernest og hans kone flyttet senere inne i  907 Whitehead Street huset, som står der den dag i dag og kan besøkes. Her skrev Ernest en rekke av sine bøker.

Key West er i dag en liten hyggelig turistby, med små velholdte hus og hager. En del av øya er fremdeles okkupert av marinen, og ved havnen legger de store cruise skipene til og overflømmer byen med turister.

Turen hit fra Miami og tilbake var verdt pengene og tiden brukt.